FIVE OAKS DERBY 2012

wrz 5, 2012   //   Aktualności

PROPOZYCJE

FIVE OAKS DERBY 2012

Zawody towarzyskie

Organizator: KJ Hipodrom Five Oaks

Termin: 30.09.2012

Miejsce: Hipodrom Five Oaks, Miedźna, ul. Dębowa 1 (wjazd od ul. Topolowej)

Termin zgłoszeń: 27.09.2012 (mail: robert@hipodromfiveoaks.pl), tel. 502 227 359)

Parcours i rozprężalnia – podłoże trawiaste

Sędzia główny: Hania Koziej

Gospodarz toru: Stephen G. Renouard – B.S.J.A

Lekarz wet.: Andrzej Koziej

Lekarz med.: dr n. med. Jolanta Biernat

Opłata organizacyjna 40 zł (każda zmiana na listach startowych 20 zł)

Organizator zapewnia sobie prawo zmian w programie zawodów

Organizator nie odpowiada za wypadki na terenie zawodów i w czasie transportu.

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem PZJ. Strój jak w konkurencji skoków przez przeszkody, juniorzy – obowiązkowo kamizelki crossowe (zalecane także seniorom). Istnieje ograniczona możliwość wypożyczenia kamizelek. Zawodnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie, niepełnoletni zgodę rodziców na start i uprawianie jeździectwa. Konie – paszporty z ważnym szczepieniem przeciwko grypie.

 

PROGRAM

Niedziela 30.09.2012, godz. 12.

Konkurs nr 1: Five Oaks Derby – wysokość przeszkód stałych do 1.10 m.

Konkurs nr 2: Derby klasa L

Konkurs nr 3: Business Class

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią ten stary, pełen prestiżu sport, szanują etykietę jeździecką i przestrzegają kodeksu postępowania z koniem.

Dla mniej doświadczonych jeźdźców lub koni istnieje możliwość zapoznania się z przeszkodami terenowymi podczas treningu z trenerem PZJ i B.S.J.A. Na trening można umówić się dzwoniąc na nr 502 227 359.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

  1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
  2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
  3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
  4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
  5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości ewentualnie eutanazji.
    PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Comments are closed.